Pryč s dluhy.cz

Úprava exekučního práva

V účinnost brzo vstoupí novela občanského soudního řádu a exekučního řádu.

Změna soudních a exekučních řízení

Co se pro účastníky soudních a exekučních řízení změní? Stručnou analýzu nové úpravy nám poskytl zástupce protidluhové poradny Pryč s dluhy, Mgr. Ondřej Voda.
Novela dle něj zavádí poměrně zajímavý institut paušalizované náhrady nákladů řízení pro účastníky nezastoupené advokátem.

Úprava exekučního práva

Úprava exekučního práva

Co to v reálu znamená?

Dosud museli účastníci soudního nebo jiného řízení, kteří byli při hájení svého práva úspěšní, a nebyli zastoupeni advokátem, přesně vyčíslit své náklady a soud po té rozhodl, zda byly vynaloženy účelně, a zda je tedy proplatí. Nově stanovená paušální náhrada sice není nijak horentní (300 Kč – 900 Kč v nalézacím řízení, 450 Kč v exekučním řízení), ale přinese větší pohodlí těm lidem, kteří měli s vyčíslením nákladů komplikace a často je radši nevyčíslovali vůbec. Zachována samozřejmě zůstává možnost uplatnit skutečně vzniklé náklady. Tato novinka se od své účinnosti bude vztahovat na všechna, i dříve zahájená řízení.

Ochrana nezadluženého manžela při exekuci

Významná část novely sleduje cíl zvětšit ochranu nezadluženého manžela při exekuci vedené proti tomu z manželů, který za dluhy odpovídá. Soudní exekutoři budou muset při výkonu exekuce respektovat úpravu společného jmění manželů, za předpokladu, že tato úprava byla řádně zanesena do veřejného seznamu listin o majetkovém režimu manželů (seznam vede Notářská komora ČR). Nynější praxe je totiž taková, že k obdobným smlouvám se v prvé fázi provádění exekuce v zásadě nepřihlíží, majetek je prostě postižen, a „nevinný“ manžel se musí bránit vylučovací žalobou.

Ochrana manžela před exekucí

Prostředky na účtu druhého manžela mají být nově chráněny před exekucí až do výše ½ celkového zůstatku, minimálně ve výši dvojnásobku životního minima, tedy do částky 6.280,- Kč. Soudní exekutor bude mít při vydání exekučního příkazu na účet manžela dlužníka povinnost upozornit manžela na možnost vybrání příslušné částky z účtu.

Posílení práv manžela v exekuci

Novela také posiluje procesní postavení manžela v nařízené exekuci. Ten získá větší kontrolu nad osudem exekučního řízení tím, že se de facto stane účastníkem řízení. O návrhu manžela na zastavení exekuce bude soudní exekutor povinen rozhodnout do 15 dnů i bez souhlasu oprávněného, pokud manžel doloží listinami oprávněnost svého nároku. V současné situaci, pokud oprávněný nedá souhlas se zastavením, musí exekutor postoupit návrh k rozhodnutí exekučnímu soudu, což prodlouží vynesení rozhodnutí a tím pádem i odblokaci prostředků na účtu často až o několik měsíců. Tato praxe je naprosto těžkopádná a nevyhovující a pracovníci organizace Pryčsdluhy.cz mají četné zkušenosti s takovými případy, ve kterých bylo od počátku zřejmé, že majetek druhého manžela je v exekuci postižen neoprávněně, avšak náprava vadného stavu byla zbytečně dlouhá a komplikovaná.

 

Mgr. Voda z poradny Pryčsdluhy.cz uzavírá, že důsledkem novely je jednoznačné posílení práv občanů, kteří v řízení důvodně hájí svá práva, proto se dá říct, že zákonodárci, byť je čeká ještě dlouhý kus cesty, vykročili správným směrem.

 

Potýkáte se i vy s exekucemi? Neváhejte a obraťte se na naší poradnu. Zdarma s vámi rozebereme vaší situaci a doporučíme vám nejlepší způsob, jak vše vyřešit, abyste opět mohli žít bez dluhů. Chci si domluvit bezplatnou konzultaci

Sjednání nezávazné konzultace zdarma

Pro sjednání bezplatné konzultace prosím vyplňte a odešlete jednoduchý formulář níže. Data obsažená v dotazníku budou sloužit pro naše účely a nebudou poskytnuta nikomu dalšímu.
Zavoláme vám

Chápeme vaši situaci a proto si vyberte kdy vám můžeme zavolat.