Pryč s dluhy.cz

Novinky

Jak zastavit exekuci

Zastavím oddlužením exekuce? Musím dát exekutorovi nějak vědět? Exekuce sice může být nařízena i po zahájení insolvenčního řízení, ovšem po podání návrhu na oddlužení nemůže být prováděna a jste tedy před nepříznivými důsledky exekuce chráněn minimálně do doby rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zastavení exekuce.…

Úprava exekučního práva

Úprava exekučního práva V účinnost brzo vstoupí novela občanského soudního řádu a exekučního řádu. Změna soudních a exekučních řízení. Co se pro účastníky soudních a exekučních řízení změní? Stručnou analýzu nové úpravy nám poskytl zástupce protidluhové poradny Pryč s dluhy, Mgr. Ondřej Voda. Novela dle něj zavádí poměrně zajímavý institut paušalizované náhrady…

Problémy s exekucí

Problémy s exekucí Každý jedenáctý Čech řeší problémy s exekucí Již každý jedenáctý obyvatel České republiky řeší problémy s exekucí. Není divu, exekutoři aktuálně vedou skoro 4 miliony exekučních řízení za 900 tisíci dlužníky.  Soudy přitom každoročně zahájí přes 800 tisíc nových exekucí. Alarmující situace si již v minulosti vyžádala legislativní pomoc a kromě…

Omezení práv exekutorů

Omezení práv exekutorů Chystá se další omezení exekutorů Poslanecká sněmovna dne 1.4.2015 schválila vládní novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu připravenou Ministerstvem spravedlnosti ČR. Ochrana manžela/manželky před exekucí. Primárním účelem novelizace je zvýšení ochrany manžela/manželky exekvovaného dlužníka. Manželé si již dlouhou dobu mohou upravit…

Co nesmí exekutor zabavit

Co nesmí exekutor zabavit Občanský soudní řád a potažmo rozhodovací praxe soudů chrání dlužníka částečně před exekucí prodejem movitých věcí tím způsobem, že stanoví okruh určitých věcí, které nelze v exekuci sepsat (zabavit) a následně prodat. Které movité věci nelze v exekuci postihnout?. Z exekuce jsou tak vyloučeny věci, které povinný nezbytně potřebuje k…

Jak se úspěšně bránit exekuci

Jak se úspěšně bránit exekuci Je proti vám nebo vašemu blízkému vedena exekuce a potřebujete se účinně bránit? Nejste bezbranní, zákon Vám totiž poskytuje určité možnosti. Pokud již byla exekuce vůči vám nařízena, váš manévrovací prostor se výrazně zmenší. Pořád však jsou právní prostředky, jak se exekuci bránit, či aspoň minimalizovat její následky, a v tomto článku vám…

Oddlužení OSVČ

slider1.jpg Od nového roku je možné provádět oddlužení OSVČ. Změnila se hlavní podmínka, že oddlužení podnikatelů není možné provádět, pocházejí-li pohledávky z podnikání. Stále platí podmínka, že dlužník musí kontaktovat věřitele a získat od něj souhlas s tím, že pohledávky budou uvedeny do insolvenčního návrhu a že bude splacena pouze část dluhu dle výše…

Oddlužení manželů

shutterstock_177566183 Oddlužení manželů je řešení tíživé finanční situace (nemožnosti splácení dluhů) pro celou rodinu. Velkou výhodou oddlužení manželů je ochrana proti vymáháním dluhů od každého z manželů zvlášť. Při využití osobního bankrotu manželů nemohou věřitelé vymáhat splacení dluhů od protějška, který dluhy nezpůsobil. Oddlužení manželů tedy dokáže vyřešit…

Oddlužení fyzické osoby

oddlužení fyzické osoby Dle insolvenčního zákona je možné oddlužení fyzické osoby (nebo manželů) řešit primárně u nepodnikatelů. Po novém roce se situace změnila - při splnění určitých podmínek mohou o úpadek nově požádat i OSVČ. Pomocí oddlužení se může fyzická osoba vymanit ze složité finanční situace a chránit se tak před exekutory. Největší výhodou oddlužení…

Návrh na povolení oddlužení

shutterstock_145716032 Návrh na povolení oddlužení (nebo-li insolvenční návrh) se podává v případech, kdy se dlužník dostane do složité finanční situace a chce svůj úpadek řešit formou oddlužení (osobního bankrotu). Zájemce o osobní bankrot musí splnit podmínky oddlužení. Návrh se provádí jako první v insolvenčním řízení. Datum zahájením se počítá dnem, kdy dojde…

Sjednání nezávazné konzultace zdarma

Pro sjednání bezplatné konzultace prosím vyplňte a odešlete jednoduchý formulář níže. Data obsažená v dotazníku budou sloužit pro naše účely a nebudou poskytnuta nikomu dalšímu.
Zavoláme vám

Chápeme vaši situaci a proto si vyberte kdy vám můžeme zavolat.